How our recruitment and routines work

Detta är en beskrivning kring hur vår rekrytering och arbetsrutiner fungerar för att hålla en så hög kvalité som möjligt och som alltid motsvarar de förväntningar man har i Europa.

1. Rekrytering

Alla utvecklare som rekryteras genom går 6 faster innan dom blir anställda och kan börjar jobba mot kunder.  

  • Första intervjun med HR som handplockat utvecklarna.  
  • Andra intervjun med en Utvecklingschef
  • Utvecklingstest, Personlighetstest och Engelska test
  • Särskild kontroll av testerna av HR, Utvecklare och vår europeiska utvecklingschef.  
  • Tredje och sista intervjun med VD
  • 1-3 månaders träningsutveckling för att lära sig arbetsrutinerna.

2. Seniora utvecklare

Vi rekryterar endast seniora utvecklare med minst 8 års erfarenhet. Våra utvecklare kommer från olika länder runt om i världen och är speciellt utvalda för att möta den kvalité vi vill erbjuda våra kunder.

3. Akademi

Vi jobbar kontinuerligt för att hålla oss uppdaterade och utbildar oss löpande och följer alltid de senaste nyheterna och trenderna inom IT utveckling, säkerhet och design. Alla våra medarbetare genomgår en startutbildning hos oss där vi går igenom våra arbetsrutiner och säkerhetsrutiner inför jobben.

4. Testning av koden.

Vi använder oss alltid av en mjukvara som heter GrumPhp som kontrollerar vår kod, att den har rätt struktur, inte skrivit dubbelt eller onödigt mycket kod och att den är snabb men också säkert skriven.

5. Pool system

När vi jobbar med ett projekt som jobbar vi i grupp och minst 2 eller fler måste granska och godkänna koden så att alla är överens om att det är korrekt kodat. En annan fördel att jobba i grupp är att om någon blir sjuk så behöver inte arbetet avta.

6. Svensk projektledare

Mikael Löfberg har jobbat med IT utveckling i 25 år och främst med kunder från Sverige och övriga Europa.

7. Trivsam arbetsmiljö

Det är viktigt att våra medarbetare mår bra när dom är på jobbet och därför ser vi till att dom får sitta i moderna lokaler, ha bra utrustning och trivsamma förutsättningar att jobba hos oss. Det ökar arbetsmoralen, minskar sjukskrivningar och vi får behålla våra medarbetare längre. Detta avspeglar även resultat mot kund.

8. Tidsskillnad

Vi sitter i Bangkok och arbetar, vilket är 5-6 timmars tidsskillnad då Bangkok ligger 5-6 timmar framåt i tiden. 9.00 i Sverige är alltså 14.00 i Bangkok. När ni kommer till jobbet så har vi redan kommit en bra bit på vägen med utvecklingen för dagen. Detta brukar dock inte vara ett problem och vi har ca 4 gemensamma ordinarie arbetstimmar om dagen som vi tillägnar för möten och avstämningar. Dock så tycker vi givetvis om att jobba över, men det förblir frivilligt.