Cross-platform Utveckling

Med utvecklingsspråk som Flutter eller React kan vi utveckla applikationer som fungerar för både iOS och Android. Detta kan vara ett bra sätt att spara utvecklingstid och kostnader.